HAPPY INTERNATIONAL WOMEN'S DAY!


I don't know if and how you celebrate Women's Day where you are reading this from but in Estonia, it's like a second Valentine's Day in a sense that men give women flowers... and that's kind of it. When I was in high school, I felt so entitled to these flowers, I was seriously offended when my boyfriend at the time didn't provide them in time. This year is the first year in my life, when I've started to think about Women's Day differently. Instead of feeling so entitled someone should do something for us, why don't we do something for each other?
I opened my newspaper today, and saw a couple of articles about how flower-sales were good, but nothing about what I wanted to read on a day like this - the contribution and leading role of women in history and our current society. It has been an important year for Estonia as well - we elected our first female president. I'm going to shut down the haters right here and say - no, I don't think women deserve a higher role in society than men. No, I don't think women have more of a right to become president (or any other leading figure) than men. I celebrate the fact that we live in a society where a woman can become a leader! We forget there are many cultures still, where women don't have such a luxury. I seek equality in all aspects of life - social, cultural and economic. International Women's Day has started a campaign, where anyone can choose a topic most close to their heart (bias and inequality, violence, lack of education etc) and promise to speak out boldly about the chosen theme. I've made a goal this year to improve my knowledge of women's contribution and achievements through history and in the current day and grow from that as a woman and a human being! Let's value each other!

Kui olla aus, siis aastaid on naistepäev minu jaoks tähendanud, et tuuakse lilli ja õnnitletakse selle eest, et aastaid tagasi emaüsas vastavaks sooks vormusin. Kui käisin keskkoolis, tundsin, et mul oli piisavalt õigust (naisena) solvuda, kui peika mulle õigeks ajaks roose ei toonud. Sel aastal, esimest korda, tunnen, et võiksime naistepäeva hoopis teisiti tähistada. Selle asemel, et oodata, et keegi midagi meie heaks teeks, võiksime midagi teha üksteise jaoks. Selle asemel, et lugeda uudiseid sellest, kuidas Tallinna lilleturul sagisid mehed, võiksime lugeda meenutusi julgetest ning edasiviivatest naistest Eesti (ning maailma-) ajaloos. Ka Eesti jaoks oli eelmine aasta oluline, sest esimest korda ajaloos valiti riigile naispresident! Siinkohal tahaksin vaigistada võimalikud süüdistused - ei, ma ei arva, et naised peaks olema ühiskonnas kõrgemal positsioonil kui mehed ega ka seda, et naisel peaks olema rohkem õigust saada presidendiks (või mõneks teiseks juhtfiguuriks). Tähistan vaid seda, et elame ühiskonnas, kus naisel on võimalus tõusta liidripositsioonile! Unustame tihti, et nii mõnigi kultuur ei väärtusta naisi sarnaselt. Ma ei usu, et naised on kõige-kõigemad ja mehed kuskil allpool. Väärtustan oma partnerit ja küsin temalt tihti nõu ning abi. Otsin vaid võrdsust nii sotsiaalses, majanduslikus ning ühiskondlikus valdkonnas. Tahaksin jätta selja taha mingi kahtlase väärtusega postsovietliku ürituse, kus patsutatakse õlale selle eest, et oled tubli naisuke, ning hinnata ja väärtustada naiste panust ühiskonda. Tahaksin, et sellest rohkem räägitakse, sest täna hommikul, avades ajalehe, ei leidnud ühtegi vastavat artiklit. International Women's Day on alustanud kampaaniat, millest saab igaüks osa võtta, valides endale kõige südamelähedasema teema (näiteks ebavõrdsus, haridus, vägivald) ning teha lubaduse astuda sel aastal julgelt selle eest (või vastu) välja. Mina soovin sel aastal harida ennast naiste saavutuste ning panuse kohta nii ajaloos kui ka tänasel päeval ning kasvada seeläbi nii naise kui indiviidina. Väärtustagem üksteist! 

No comments