LA FEMME

I had to think long and hard about the significance of perfume in my life before starting this post. It's easy to remain shallow and claim we like a certain nuance or note in a scent, but what does that really mean?
I think more than anything else, it's about how a certain fragrance makes us feel. Like fashion or make-up, it's a way to define and show who we are and what we like. Even more - it's an expression of who we want to be and how we'd like to be percieved. For that reason perfume feels much more intimate and much harder to defne than a styling choice.

Mõtlesin kaua ja pingsalt parfüümi tähtsuse üle, enne kui selle postituse kirjutamist alustasin. Lihtne on detailidesse laskuda ja mõelda, et mulle meeldib mingi noot või nüanss, aga suuremat pilti vaadates - mida see tegelikult tähendab? Üle kõige omab tähtsust see, kuidas parfüüm meid end tundma paneb. Sarnaselt moele või meigivalikutele, annab see võimaluse näidata nii endale kui ümbritsevale maailmale, kes me oleme ning mis meile meeldib. Võiks isegi öelda, et see väljendab seda, kes me tahaksime olla ning kuidas soovime, et teised meid näeksid. Sellel põhjusel on parfüüm kordades intiimsem ning seda on keerulisem kirjeldada, kui lihtsat stiliseerimisvalikut. 

Prada La Femme, the newest addition to my perfume collection, is described as having multiple personalities and I'd have to agree. It feels comfortable in a boudoir setting, yet I don't have a problem wearing it out in the day, to work or a formal dinner. One thing that remains the same in all these situations is the intricate feeling of sophistication and femininity. I guess through all of life's challenges and obstacles, that's how I'd like to be percieved.

Prada La Femme, minu parfüümikollektsiooni verivärsket liiget, kirjeldatakse kui lõhna, millel on mitu isiksust. Pean sellega nõustuma. Mulle meeldib kanda seda nii kohtingul, üksi kodus, aga ka tööl või pidulikumas olukorras. Üks asi, mis kõigis nendes situatsioonides aga samaks jääb, on see, et tunnen end elegantselt ja naiselikult. Tundub, et läbi kõigi elu tõusude ja mõõnade on see, kuidas mina soovin, et mind nähakse.

The centre of Prada La Femme is composed of fresh frangipani flower that mixes with ylang-ylang as it dries. Vanilla, beeswax and tuberose create a finishing soft note. The composition ends with vetiver, creating a fresh gentle finish. The notes together create a light feminine white flower aroma that smells luxurious and elegant. The opposers claim the perfume smells like a cleaning product, but I'd rather describe it as a luxurious soap (I personally smell the white flowers first, but can't deny there is a certain clean scent to it). It is also accused of having weak longetivity, which I sort of agree with. I can smell it on myself for a couple of hours, but it lingers well on clothes, which still smell glorious the next day.

Prada La Femme keskmes on värske frangipanilill, mis seguneb kuivades ylang-ylangiga. Pehmust lisavad lõpunootidena vanill, meevaha ja tuberoos. Kompositsiooni lõpetab vetiver, luues ühtse värske kuid pehme terviku. Koos loovad need kerge, naiseliku valge lille aroomi, mis lõhnab luksuslikult ning täiskasvanulikult. Kriitikud väidavad, et parfüüm lõhnab nagu puhastusvahend, aga mina nimetaks seda pigem luksuslikuks tükiseebiks (tunnen isiklikult esimesena küll valget lille, aga kui sellel teemal vaidlema hakata, siis lõhnab see tõesti puhtalt). Ette heidetakse ka seda, et lõhnal pole väga pikka püsivusvõimet ning sellega pean mõneti nõustuma. Tundlikele ninadele (nagu näiteks mu elukaaslane) kestab lõhn küll pikemalt, aga ise ei tunne ma seda juba paari tunni pärast. Sellegi poolest jääb lõhn väga tugevasti külge riietele, mis järgmisel hommikul värske ninaga nuusutades ikka luksuslikult lõhnavad.
To each their own, but I highly recommend giving this scent a sniff if you get the chance. Especially if the key words for your next perfume are elegance, luxury and sophistication. As for the time being, it will remain my favourite go-to perfume for this fall.

Eks igaühele ikka oma, aga soovitan seda parfüümi nuusutada, kui võimalus tekib. Eriti kui otsitava aroomi võtmesõnadeks on elegants, luksus ja soojus. Hetkel on see kindlalt minu sügisene lemmiklõhn.


No comments