My 2015 in pictures

Another year has swung by and with the powers of Instagram, we can always take a look back on our year. This is my year in pictures:

Terve aasta on jälle möödunud ja õnneks võimaldab Instagram valutult jälgida terve aasta pilte. Minu aasta nägi välja selline:
January. We got this furry ball of joy all to ourselves. Although I had already graduated from the University of Tartu, I also went back 6 months later to get my degree (and paperwork).
Jaanuar. Saime lõplikult Nuudli endale (ta oli siis alles niiii pisike). Tõin Tartu Ülikoolist oma paberid, mis olid seal pool aastat seisnud (instas õnnitlesid kõik kooli lõpetamise puhul, mida ma olin juba 6 kuud tagasi teinud).
Februry. We celebrated a nice Valentine's weekend (dinner, spa, drive home to Pärnu). We also had a birthday party that we celebrated in the wilderness (as much wilderness as we city girls can take - 10 minute walk from the highway).
Veebruar. Tähistasime sõbrapäeva (õhtusöök, spaa, sõitsime Pärnusse). Mäletan hästi seda sünnipäevapidu, kus grillisime metsas (10 minutit jalutust maanteest muidugi).

March. Another birthday: theme homeless. Saw Metronomy live (awesome!).
Märts. Veel üks sünnipäevapidu: teemaks pompsud. Käisime Metronomy laivil (üliäge!).
April. Took a big step and not only moved, but moved to a different country. I got my driving licence.
Aprill. Astusime suure sammu ja kolisime mitte isegi teise linna, vaid teise riiki. Sain juhiload (väga suur saavutus!).

May. We had quite a lot of work and a lot of our friends came to Norway as well. It was a fun time. This is Noodle helping me put up curtains to our new home & the other picture is taken in IKEA, where we were frequent visitors.
Mai. Sel ajal töötasime palju ja mitmed sõbrad tulid ka Norra, nii et tuju hakkas ülespoole minema. Esimesel pildil aitab Nuudel kardinaid üles panna (kõik sisustus on IKEA, kas on näha? :D) ja sobivalt olemegi teisel pildil IKEAs, mis põhimõtteliselt sai Norras olles teiseks koduks.
June. It was my birthday (and I had to work a lot). I am always a little bit sad on my birthday, because it is the main time for a lot of work which means we don't have a lot of time to celebrate. I also haven't had a chance to see my parents on my birthday for 4 years. Nonetheless, it was a fun day! The other picture is of our living slash dining room and I thought this was the first time it was starting to look quite nice.
Juuni. Mul oli sünnipäev (ja palju tööd). Ma olen sünnipäeval alati natuke kurblik, sest see on põhiline tööaeg, mis tähendab, et erilist prallet korraldada pole võimalik. Ühtlasi pole ma saanud sünnipäeva vanematega veeta juba 4 aastat. Sellegipoolest oli see super päev ja ma sain palju õnnitlusi! Teisel pildil on Nuudel ja kodu hakkab natuke juba ilmet looma. 

July. The first photo is a funny (and scary) moment, when seagulls were attacking Noodle, when we tried to go out to pee. I had to call Ahto to come back from work and take Noodle out, so that's why he's standing in a suit with an iron pole in his hands while Noodle is peeing. The second picture is just from another barbeque we had. July offered some nice weather!
Juuli. Esimene pilt on tehtud ühest naljakast (aga hirmutavast) seigast, kus kajakad ründasid Nuudlit, kui me üritasime õue pissile minna. Ma pidin Ahto töölt koju kutsuma ja sellepärast ta seisabki ülikonnas raudtalaga, samal ajal kui Nuudel teeb häda. Teine pilt on ühelt grillpeolt, mida me korraldasime. Juulis oli mõni hea ilm ja vaba päev ja oli tore need koos sõpradega veeta.
August. We took a trip to Oslo to go to Øyafestivalen and saw Alt-J and Future Islands live. It's a shame we couldn't stay longer (the festival lasted for a whole weekend) but we enjoyed our time there. We also visited Oslo's botanical garden and history museum.
August. Me käisime Oslos muusikafestivalil, kus nägime laivis Alt-J ja Future Islandit. Oleks tahtnud veel palju teisigi artiste näha, aga saime seal ainult ühe päeva olla. Külastasime veel Oslo botaanikaaeda ja ajaloomuuseumit.

September. I packed away my summer clothes, allthough there wasn't much of a summer to begin with. Our friends visited us in Norway and we took a hiking trip.
September. Pakkisin suveriided ära, kuigi oluliselt neid kanda ei saanudki. Meile tulid Norra küll sõbrad, kellega käisime matkaretkel (kusjuures nendest külastajatest ei ole kedagi siin pildil).
October. We took a small trip to Estonia. The first picture is from Pärnu, where we visited an amazing restaurant that serves fresh fish in all sorts of varieties. We went there more than once, I can tell you that much (more like almost every day). The second picture is taken in Tartu, where we went to see some friends and climbed up the ruins of Toomemäe cathedral just in time for the most amazing sunset.
Oktoober. Tulime vahelduseks Eestisse. Esimesel pildil olen Pärnus, kus käisime Kalamajaka restoranis, mis pakub igas variandis hõrku kalaroogasid. Käisime seal korduvalt ja korduvalt. Teisel pildil käisime Tartus Toomemäe toomkiriku varemetes, mille tippu jõudsime täpselt vägeva päikeseloojangu ajaks.

November. November surprised me with some wonderful scenery. There was a lot of snow in the mountains in Norway. I was feeling christmassy already!
November. Tabasime ilusaid maastikupilte. Norras oli mägedes oli lumi maas. Vahepeal ka all, aga siis sulas jälle ära ja nii ta läks. Novembris oli minul juba jõulutunne peal!
December. We cae back to Estonia, visited Pärnu and Tartu. The first picture is a huge gingerbread house in Tartu's city square that looks like the town hall (the fountain of kissing students is also in front of it). I also took a good few hours packing everyone's gifts for Christmas and everyone was pleased with their gifts. Above all I was happy to be home to spend Christmas with my family.
Detsember. Reisisime jälle Eestisse, olime nii Pärnus kui Tartus. Tartus olid raekoja platsil väga uhked kaunistused - see on raekoja kujuline ülisuur piparkoogimaja. Isegi suudlevate tudengite purskkaev oli esindatud! Veetsin nii mõnedki tunnid kinke pakkides, millega kõik väga rahule jäid. Üle kõige olin lihtsalt õnnelik, et sain veeta jõulud kodus oma perekonnaga!

This was my 2015. I wonder what 2016 will bring.
Selline oli minu aasta. Mida toob 2016?


No comments